CUIDO A MIS PAPIS

 

SERVEI D´ATENCIÓ AL DOMICILI PER GENT GRAN I EN DEPENDÈNCIA

Som un equip format per quatres dones ocupades de que tot surti be. Ens encarreguem de seleccionar adientment al personal qualificat en assistència a la llar, de realitzar la visita prèvia a la família, de tots els tràmits legals pertinents i de mantenir a posteriori el vincle amb la família i els/les cuidadores que garanteixi el correcte funcionament de la relació establerta.

El nostre servei d´ajut a domicili es diu Cuido a mis papis i  s´adreça a persones i famílies que es troben, per motius físics, psíquics o socials en situacions de manca d´autonomia i requereixen d´un suport puntual o permanent per desenvolupar les activitats de la vida diària i/o mantenir l´entorn domèstic en condicions adequades d´habitabilitat.

 

 
 

 

Els nostres objectius són:

·         Complementar els existents serveis públics d´atenció al domicili, donat que no sempre per barems econòmics tothom te dret aaccedir als serveis públics o cal més temps d´atenció domiciliària del que disposen en el SAD públic

·         Ser un referent Cambrilenc de Servei Social privat que pugui treballar en xarxa amb els serveis públics socials per poder omplir les necessitats dels ciutadans i ciutadanes

·         Convertir-se en un servei de referència que dignifiqui la gran labor d´atenció al domicili en l´àmbit privat i doti de garanties legals i de qualitat humanaa l´atenció privada domiciliària

·         Oferir a la població un recurs per mantenir al seus éssers estimats a casa en un entorn conegut i segur el màxim temps possible

·         Amb el nostre servei de Consultoria especialitzatgenerem una base de dades de cuidadors/es que ens permet seleccionar de forma acurada als cuidadors/es pel seus estudis en atenció social i sanitària i la seva experiència professional.

·         Realitzem una visita prèviaa la llar de la família per realitzar una anàlisi de les seves necessitats físiques, psíquiques i socials

·         En funció de les necessitats especifiques de cada família presentem a tres candidats/candidates amb el perfil més adient i és la família qui tria la persona que més s´adapti a les seves preferències

·         Realitzem els tràmits legals de contractació i alta a la Seguretat social dels i les cuidadores i les seves nòmines cada mes, fent que la contractació d´un/una cuidadora sigui un procés còmode,  segur i amb un preu competitiu

·         Donem un mes de garantia per comprovar la bona adaptació de la família amb la persona escollida, sinó li anés be, es canvia a la persona inicialment triada sense cap cost addicional

·         Oferim un ampli ventall d´horaris, per hores, mitja jornada, completa i internes segons les necessitats de cada llar

·         Realitzem un servei de seguiment i mediació personalitzat tant a la famíliacom als/les cuidadores que garanteixi d´una bona relació a totes les parts implicades

 

Contacte:

• 676 42 87 92 / 631 60 87 60

Facebook i instagram

 

 
 
Promoció Cambrils